Divčibare, biser planine Maljen, poznato je turističko mesto u Srbiji, vazdušna banja, klimatsko lečilište, odmaralište, idealna destinacija za izletnike, planinare i skijaše koju mnogi rado

Divčibare su planinsko polje na planini Maljen, udaljene samo 37 kilometara od Valjeva, a 120 km od Beograda. Biser su valjevskog kraja u svakom smislu,

Karakteristični reljef planine Maljen, u čijem se srcu nalazi poznato turističko mesto Divčibare, obezbeđuje izuzetno povoljne klimatske uslove divčibarske visoravni. Zahvaljujući odlikama Maljena, čiji visovi